Szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás. VIDA Mobil Egészségügyi Kardiovaszkuláris Megelőzési Program


Email: copyright alivecor. Ismételt jogsértőnek olyan szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás tekintendő, aki korábban már értesítést kapott a jogsértő tevékenységéről, vagy legalább három alkalommal már távolították el Felhasználói tartalmát az AliveCor-szolgáltatásból.

A szív világnapja - szeptember 29.

Szakaszban mentén biztosított hozzáférést, illetőleg nem biztosít jogot bármely Anyag megtekintéséhez, hozzáféréséhez vagy használatához; szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás kísérli meg a jelen Harmadik fél szolgáltatások és kapcsolódó weboldalak A Webhely hivatkozásokat tartalmazhat más, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra.

Az ilyen harmadik fél weboldalai nem állnak az AliveCor ellenőrzése alatt, és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás vagy harmadik fél webhelyén található link tartalmáért.

Az AliveCor kizárólag kényelmi szempontból biztosítja ezeket a linkeket és nem vizsgálja felül, hagyja szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás, ellenőrzi, követi nyomon, támogatja, biztosítja, vagy képviseli bármely tekintetben harmadik fél weboldalait. Az AliveCor olyan eszközöket biztosíthat az AliveCor-szolgáltatáson keresztül, amelyek lehetővé teszik, hogy adatokat exportáljon, korlátozás nélkül beleértve az EKG-adatokat és Felhasználói tartalmakat, harmadik fél alkalmazásokba vagy szolgáltatásokba, például a Google Fit vagy az Apple Health szolgáltatásba, vagy adatokat importáljon az ilyen külső alkalmazásokból vagy szolgáltatásokból, beleértve azokat a funkciókat is, amelyek lehetővé teszik, hogy az AliveCor vállalatnál lévő fiókját összekapcsolhassa egy harmadik fél szolgáltatásával.

szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás

Ezen eszközök egyikének használatával Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy az ilyen adattovábbítások a vonatkozó jogszabályok szerint engedélyezettek, és hogy Ön jogosult, vagy az Ön nevében mi jogosultak vagyunk ezeket az adatokat az Adatvédelmi szabályzat szerint a megfelelő harmadik fél szolgáltatásba vagy a megfelelő szolgáltatásból átvinni.

A harmadik fél szolgáltatásai nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak, és nem vállalunk felelősséget az Ön exportált adatainak harmadik fél általi felhasználásáért. Ha engedélyezi az AliveCor-szolgáltatás azon funkcióit, amelyek célja az ilyen harmadik féltől származó szolgáltatásokból származó információk importálása, Ön ezzel örökös, visszavonhatatlan licencet ad a magas szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás okai férfiaknál 50 évesen AliveCor vállalatnak az ilyen importált adatok felhasználására és harmadik felek, például az Ön egészségügyi szakembere részére történő továbbítására és az Adatvédelmi szabályzat valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti felhasználására.

Az AliveCor-szolgáltatás harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A hivatkozott webhelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt, és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért.

szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás

A használat megszüntetése; A Szolgáltatás megszakítása és módosítása Fiókját bármikor megszüntetheti az AliveCor webhelyén részletezett lépések követésével, vagy kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal a következő címen: support alivecor. Ha Ön megsérti a jelen Feltételek bármely rendelkezését, az AliveCor-szolgáltatás használatára vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik. Emellett az AliveCor saját belátása szerint megszüntetheti az AliveCor-szolgáltatásban lévő felhasználói fiókját, vagy bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás való hozzáférését, ha Ön megsérti a jelen Feltételek bármely szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás, ha a továbbiakban nem nyújtjuk az AliveCor szolgáltatásainak bármely részét, vagy bármilyen más okból, értesítést követően vagy anélkül.

Fenntartjuk a jogot arra is, hogy bármikor módosítsuk vagy megszüntessük az AliveCor-szolgáltatást beleértve az AliveCor-szolgáltatás bizonyos funkcióinak korlátozását vagy megszüntetésétideiglenesen vagy véglegesen, az Ön értesítése nélkül.

szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás

A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben nem vállalunk felelősséget az AliveCor-szolgáltatás bármilyen változása, illetve az AliveCor-szolgáltatáshoz való hozzáférésének vagy használatának felfüggesztése vagy megszüntetése miatt, feltéve, hogy ha az AliveCor megszünteti az AliveCor-szolgáltatás működését, és ennek megfelelően megszünteti az AliveCor-szolgáltatáshoz való hozzáférését, akkor jogosult lesz az AliveCor vállalatnak az AliveCor-szolgáltatás kapcsán előre fizetett díjak arányos visszatérítésére.

A fiókja vagy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás AliveCor a fiókjához kapcsolódó adatokat is törölheti. Az Adatvédelmi szabályzat ezen hivatkozás útján jelen Feltételek részét képezi és ekként kezelendő.

Ön hozzájárul személyes adatainak gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához, nyilvánosságra hozatalához és egyéb feldolgozásához beleértve az adatok harmadik fél szolgáltatókkal való megosztását az Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint. Szakasz hatálya alá tartoznak. A jelen Feltételekbe minden kiegészítő feltétel hivatkozás útján beépül, és annak részét képezi.

szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás

Ezen feltételek módosítása Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor megváltoztassuk ezeket a Feltételeket. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze jelen Feltételeket az esetleges változások okán. A Lényeges módosítások akkor lépnek hatályba, amikor Ön elfogadja az ilyen módosításokat. A nem lényegesnek tekintendő módosítások a közzétételt követően lépnek hatályba.

A jelen Feltételek alapján felmerülő viták a jelen Feltételek a vita felmerülésének időpontjában hatályos verziójával összhangban kerülnek megoldásra.

Az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, ha nem ért egyet a jelen Feltételek módosításával, a fiókja törlése. Ön semmilyen körülmények között nem jogosult jelen Feltételek módosítására. Az AliveCor-szolgáltatásban található minden Anyag az AliveCor vagy harmadik fél licencadóinak tulajdona.

A Kardia alkalmazás Általános szerződési feltételei

Az AliveCor kifejezett engedélye hiányában Ön nem jogosult az Anyagok használatára. Az AliveCor minden további jogot fenntart az Anyagokra vonatkozóan, amelyet a jelen Feltételek kifejezetten nem tartalmaznak. Alvállalkozók Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az AliveCor harmadik feleket beleértve az AliveCor kapcsolt vállalkozásait is vonhat be az AliveCor-szolgáltatás vagy az AliveCor weboldala egészének vagy bármely részének, például a Klinikai kiértékelés szolgáltatásnak az elvégzésére vagy teljesítményének támogatására.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkre kizárólagosan magunk vállalhassuk az ellenőrzési és érdekvédelmi feladatokat minden olyan ügyben, amely egyébként az Ön kártalanításának tárgyát képezi az Ön ezzel kapcsolatos kártalanítási kötelezettségeinek korlátozása nélkülés ebben az esetben Ön a szív magas vérnyomásával járó gyógyszereknél, hogy együttműködik velünk a követelésünk támogatása kapcsán.

Vis maior Az AliveCor mentesül a jelen Feltételek szerinti teljesítés alól minden olyan időszakra, amely szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás a jelen Feltételek szerinti kötelezettségek teljesítése részben vagy egészben, vis maior esemény miatt akadályozva van vagy késleltetésre kerül.

Irányadó jog és az illetékes bíróságok A szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás Feltételekre a vonatkozó jogszabályok értelmében megengedett legteljesebb mértékben Kalifornia állam törvényei az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós elvekre. Ha a jelen Feltételek megengedik a pert vagy a bírósági eljárást, akkor Ön és az AliveCor megállapodnak abban, hogy a jogvita peres rendezése céljából alávetik magukat a Kalifornia állambeli Santa Clara megyében található állami bíróságok és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságának.

Ha Ön az EU-ban tartózkodó fogyasztó, a Santa Clara megyei bíróságok ilyen joghatósága nem kizárólagos. Az AliveCor-szolgáltatást az Egyesült Államokban található irodáinkból működtetjük, és nem vállalunk felelősséget arra vonatkozóan, szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás az AliveCor-szolgáltatásban szereplő Anyagok megfelelőek vagy más helyeken is használhatók-e. Általános rendelkezések Jelen Feltételek, az Adatvédelmi szabályzat és a jelen Feltételekbe hivatkozás útján kifejezetten beépített egyéb megállapodások a Teljes és kizárólagos megegyezést és szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás tartalmazzák Ön és az AliveCor között az AliveCor-szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatban.

  • Kerüljön a tantervbe az újraélesztés Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár sajtótájékoztatón arról beszélt, a kezdeményezés szép példája a civil és az állami szféra együttműködésének.
  • Álláslehetőségek | Gokvi
  • A legjobb magyar egészségügyi appok Szerző: WEBBeteg Az okostelefonok terjedése újfajta egészségügyi kommunikációt és változatos szolgáltatások megjelenését teszi lehetővé.
  • Terms of Service - Hungarian | AliveCor

A fenti kifejezett eseten kívül a jelen Feltételeket csak a jelen Feltételekben részt vevő valamennyi fél meghatalmazott képviselői által aláírt írásos megállapodással lehet módosítani. Ön nem delegálhatja, vagy ruházhatja át ezeket a Feltételeket vagy a jelen Feltételek szerinti jogait részben vagy egészben, törvényi vagy egyéb módon, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, amelyet az AliveCor saját belátása szerint adhat meg vagy tarthat vissza. Az Ön által ilyen hozzájárulás nélkül megkísérelt átruházás semmis.

Szívpontok szerzése egészsége megőrzéséhez

Jelen Feltételeket bármikor, értesítés vagy hozzájárulás nélkül, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben átruházhatjuk. A rendelkezés teljesítésének szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás nem érinti azt a jogunkat, hogy ezt követően bármikor megköveteljük a teljesítést, és a szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás Feltételek megszegéséről vagy mulasztásáról, illetve a jelen Feltételek bármely rendelkezéséről való lemondás nem jelenti a későbbi megszegés vagy mulasztás esetén a jogról való automatikus lemondást, illetve magát a rendelkezésről való lemondást.

A szakaszfejlécek használata a jelen Feltételekben csak kényelmi célokat szolgál, és szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás befolyásolja semmilyen rendelkezés értelmezését. Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a végrehajthatatlan rész a lehető legnagyobb mértékben érvénybe lép, és a fennmaradó részek teljes mértékben érvényben maradnak.

A jelen Feltételek megszűnésekor a 8—es, es, as, as, es és 21—ös szakaszok, valamint az Adatvédelmi szabályzat és az egyéb kapcsolódó megállapodások továbbra is érvényben maradnak. Általánosságban A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, valamint az Ön és az AliveCor közötti viták legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb módon történő rendezése érdekében Ön és az AliveCor megállapodnak abban, hogy a jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő minden vitát szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás érvényű döntőbírói eljárással oldanak meg, kivéve, ha Ön olyan joghatóság alá tartozó fogyasztó, amely tiltja a döntőbírói eljárás kizárólagos alkalmazását a vitarendezésre.

EKG rögzítése az EKG alkalmazással Apple Watchon

A döntőbíráskodás kevésbé formális, mint a bírósági per. A döntőbíráskodás alkalmával egy semleges döntőbíró jár el a bíró vagy esküdtszék helyett, a bíróságihoz képest egy fókuszáltabb ügyfeltárást téve lehetővé, valamint a bírósági felülvizsgálati lehetőségek is szűkebbek.

szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás

A döntőbírák ugyanúgy jogosultak megítélni kártérítést és kártalanítást, mint a bíróság. A viták rendezésére vonatkozó jelen megállapodás magában foglal minden olyan követelést, amely a jelen Feltételek bármely aspektusából ered vagy azokkal kapcsolatos, legyen az szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, törvényen, csaláson, megtévesztésen vagy bármely más jogi elméleten alapítva, és függetlenül attól, hogy a jelen Feltételek fennállta során vagy azok megszűnését követően merül-e fel a követelés.

VIDA Mobil Egészségügyi Kardiovaszkuláris Megelőzési Program

A döntőbíráskodási megállapodástól való elállás Ön jogosult elállni jelen döntőbíráskodásra vonatkozó megállapodástól, amennyiben a jelen Szerződési feltételek első elfogadásának napjától számított 30 napon belül felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen support alivecor. Kivételek A 24A szakasz rendelkezései ellenére a jelen Feltételek egyetlen kitétele sem tekintendő úgy, hogy kizárja, ellehetetleníti, vagy más módon korlátozza bármelyik fél jogát az alábbiakhoz: a egyedi kereset indítása kis értékű követelésekre szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás a bíróságon; b végrehajtási intézkedés foganatosítása az alkalmazandó szövetségi, állami vagy helyi ügynökségen keresztül, amennyiben ilyen intézkedés szükséges; c ideiglenes jogorvoslat kérése a bíróságon; vagy d szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos kereset beadása bírósághoz.

Az AAA előírások és a bejelentési űrlapok elérhetők online a következő címen: az AAA szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás keresztül telefonon, a es számon, vagy kapcsolatba lépve az AliveCor vállalattal.

Dr. Ács Pongrác - NEA (Népegészségügyi alkalmazás) bemutatása

A felek jóhiszeműen tesznek erőfeszítéseket a követelés közvetlen rendezésére, de ha a felek az Értesítés beérkezését követő 30 napon belül nem jutnak megállapodásra, Ön vagy az AliveCor döntőbírói eljárást indíthat. A döntőbírói eljárás során az Ön vagy az AliveCor által tett egyezségi ajánlat összegét nem szabad a döntőbíróval közölni, amíg a döntőbíró meg nem hozza a végső döntést és az esetleges ítéletet.

Ha a vitát végül az Ön javára döntőbírói eljárással oldják meg, az AliveCor a következők közül a legmagasabb összeget fizeti Önnek: i a döntőbíró által megítélt összeg, ha van ilyen; ii az AliveCor által a vita rendezésére a döntőbíró határozatát megelőzően felajánlott utolsó írásos egyezségi összeg; vagy iii USD.

Díjak, költségek Ha a jelen Feltételeknek megfelelően döntőbírói eljárást indít, az AliveCor megtéríti Önnek a bejelentési díj megfizetését, kivéve, ha a követelése meghaladja a 10 USD összértéket, amely esetben a díjak megfizetésével kapcsolatban az AAA előírásai tekintendők irányadónak. Minden döntőbírói tárgyalásra egy előre egyeztetett helyszínen kerül sor Santa Clara megye területén, Kalifornia államban, de amennyiben az Ön követelése a 10 USD összértéket nem haladja meg, Ön dönthet úgy, hogy a döntőbíró a kizárólag a benyújtott dokumentumok alapján járjon el; b egy személyes megjelenést nem igénylő telefonmeghallgatást tartson; vagy c személyes meghallgatás útján járjon el, ahogy azt az Ön számlázási címének megfelelő megyében vagy térségben illetékes AAA előírásai megállapítják.

Ha a döntőbíró úgy találja, hogy az Ön követelésének tartalma vagy a Követelésben kért jogorvoslat komolytalan, vagy nem megfelelő célt szolgál a Szövetségi Szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás Eljárásjogi Törvény Ebben az esetben Ön vállalja, hogy megtéríti az AliveCor vállalatnak az általa korábban kifizetett összes olyan összeget, amely esetén egyébként az AAA előírásai szerint Önt terhelné fizetési kötelezettség.

Függetlenül attól, hogy a döntőbírói eljárás milyen módon megy végbe, a döntőbírónak indokolással ellátott írásbeli határozatot kell kiadnia, amely elegendő ahhoz, hogy kifejtse azokat az alapvető szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás és következtetéseket, amelyeken a döntés és az odaítélt összeg, ha van ilyen, alapul.

A döntőbíró az eljárás során bármikor és bármelyik fél kérésére, a döntőbíró érdemi döntésétől számított 14 napon belül jogosult döntést hozni és a díjak vagy költségek megfizetésével és megtérítésével kapcsolatban felmerülő vitákat rendezni.

Az Apple Watch EKG alkalmazás melyik verziójának ellenőrzése

Továbbá, kivéve, ha Ön és az AliveCor másként állapodnak meg, a döntőbíró nem vizsgálhatja egy időben egynél több személy követeléseit, és más módon sem elnökölhet semmilyen képviseleti vagy csoportos eljárás felett, a vonatkozó jogszabályok szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás megengedett legteljesebb mértékig. Követelések A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás a jelen Feltételekből eredő, azokkal kapcsolatos vagy azokhoz köthető eljárást Ön az annak alapjául szolgáló ok bekövetkeztét követő egy 1 éven túl nem kezdeményezhet.

Ez az időszak semmilyen okból nem hosszabbítható meg, kivéve mindkét fél írásbeli hozzájárulásával. Ezennel mindkét fél kijelenti, hogy eltekint minden olyan jogszabálytól vagy jogszabályi rendelkezéstől, amely az elévülési idő lejártát érintené, vagy más módon befolyásolná, illetőleg az ilyen jogszabály vagy egyéb előírás nem eredményezheti az e bekezdésben korlátozott időtartam módosulását az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékig.

A döntőbírói eljárással kapcsolatos rendelkezés módosítása Ha az AliveCor bármilyen jövőbeni változtatást hajt végre a döntőbírói eljárással kapcsolatos rendelkezésben, kivéve az AliveCor értesítési címének módosítását, Ön jogosult elutasítani a módosítást az AliveCor címére küldött írásbeli értesítéssel a módosítását követő 30 napon belül, amely esetben az AliveCor vállalatnál lévő fiókja azonnal megszűnik, és a döntőbírói eljárással kapcsolatos rendelkezés az Ön által kifogásolt változtatások előtti állapotában marad hatályban.

Végrehajthatóság Ha a 24G szakasz végrehajthatatlannak bizonyul, vagy ha a teljes Értesítések; Hozzájárulás az elektronikus kommunikációhoz Az AliveCor-szolgáltatás használatával Ön hozzájárul tőlünk érkező bizonyos elektronikus kommunikációhoz, ahogy azt az Adatvédelmi szabályzat is leírja. Kérjük, olvassa el a z Adatvédelmi szabályzat című részt, hogy többet tudjon meg elektronikus hírközlési gyakorlatunkról.

szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás

Ön elfogadja, hogy az általunk elektronikus úton küldött értesítések, megállapodások, közzétételek vagy egyéb közlemények megfelelnek a jogi kommunikációs követelményeknek, beleértve azt is, hogy ezek a közlemények írásban történő közlést is tartalmazzanak. Az AliveCor vállalattól kapott, Önnek átvételére szánt értesítéseket kézbesítettnek és hatályosnak kell tekinteni, amikor azok a szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás folyamat során az Ön által megadott e-mail-címre kiküldésre kerülnek, vagy amikor az AliveCor-szolgáltatásban azokat közzéteszik és az Ön számára elérhetővé válnak.

Ha megváltoztatja a regisztrációkor megadott e-mail-címet az AliveCor-szolgáltatás eléréséhez és használatához, akkor frissítenie kell a címét az AliveCor-szolgáltatásban meghatározott eljárásoknak megfelelően.

Azzal, hogy megadja nekünk mobilszámát, beleegyezik abba, hogy szöveges üzeneteket kapjon ezen a számon, a fiókja ellenőrzéséhez, üzenetértesítésekhez és az AliveCor-szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb célokból. Bár nem számítunk fel díjat a szöveges üzenetekért, az Ön mobilszolgáltatója normál üzenetküldési, adatforgalmi és egyéb díjakat számíthat fel.

Ecg stock vektorképek

Minden ilyen költség viseléséért szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás Ön felelős. Küldhetünk és fogadhatunk szöveges üzeneteket mobiltelefon-szolgáltatókon vagy más hálózatokon keresztül, melynek következtében a megbízhatóság szintje eltérő lehet. Nem vagyunk felelősek az üzenet esetleges késleltetett kézbesítéséért, a végleges kézbesítés idejét nem tudjuk garantálni, mivel ez kívül esik a hatáskörünkön, és a mobiltelefon-szolgáltató vagy más hálózatok felelőssége.

A fentiek ellenére az Ön mobilszámát az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használjuk. Az Apple vállalatnak semmilyen kötelezettsége nem vonatkozik arra, hogy az Alkalmazással kapcsolatban karbantartási és támogatási szolgáltatásokat nyújtson.

Abban az esetben, ha az Alkalmazás nem felel meg a vonatkozó garanciáknak, Ön értesítheti az Apple vállalatot, és az Apple visszatéríti Önnek szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás Alkalmazás vételárát, ha van ilyen; ezen túl a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig az Apple vállalatnak semmilyen más szavatossági kötelezettsége nincs az Alkalmazással kapcsolatban. Az Apple nem vállal felelősséget harmadik fél azon állításának kivizsgálásáért, ennek védelméért, felmerülő vita rendezéséért vagy felelősség alóli mentesítéséért, amely szerint az Alkalmazás vagy az Alkalmazás Ön általi birtoklása és használata sérti az adott harmadik fél szellemi tulajdonjogait.

Ön vállalja, hogy az Alkalmazás használata során betartja az esetlegesen alkalmazandó, harmadik felekre vonatkozó feltételeket. Az Apple és az Apple kapcsolt vállalatai a jelen Feltételek harmadik szív-egészségügyi ellenőrző alkalmazás kedvezményezettjei, és a Feltételek Ön általi elfogadása esetén az Apple vállalatnak jogában áll és úgy tekintendő, hogy elfogadta ezt a jogothogy a Feltételeket Önnel kapcsolatban a Feltételek harmadik fél kedvezményezettjeként érvényesítse.

Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben az alábbi címen: support alivecor.

  • Felvétel a kívánságlistára Telepítés Nyerjen betekintést egészségébe az okos egészségmérő által: pulzusszám és vérnyomásnapló követése, stressz, energia és produktivitás mérése ezzel az okos, többfunkciós Pulzusmérő appal.
  • WIWE Hungary - Página inicial
  • E minősítés csak meghatározott beosztások, munkakörök betöltését teszi lehetővé.
  • Az Apple Watch EKG alkalmazás melyik verziójának ellenőrzése

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy × Sign up to receive the latest AliveCor news. Email Address Thanks! You have been added to the mailing list. Alert Please enter a valid email address Shop.