Fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul. Fehér Elephánt - Kulturális Ajánló Portál


Szerző: Kézdi Beáta Fotó: Szkárossy Zsuzsa Bár a veszélyhelyzet fokozódása miatt a színházak bezárni kényszerültek, közülük több online, élő, interaktív, úgynevezett streamelőadásokra áll át. Ha van rá lehetőségük, a kedvelt teátrumukat támogassák egy-egy online előadásra szóló jegy vásárlásával is.

 • A magas vérnyomás oka a vér
 • Эта планета представляется мне такой же мертвой, как и первая.
 • Hagyományos orvoslás és a magas vérnyomás kezelése
 • Magas vérnyomás milyen gyógyszereket szedjen folyamatosan

A modern technikának köszönhetően így is egészen profi, magas minőségű — bár szokatlan — színházi élményben lehet részük. Vigyék a kedvenc darabjukat az otthonukba! A legújabb bemutatókból ajánlunk néhányat figyelmükbe. Fájdalmas, de nagyon fontos kérdéseket feszeget és létező szólamokat erősít fel. Laborczi Dóra sorozatajánlója. Az index. Pedig a Comment:com évadértékelője éppen a sorozatban végig masszívan jelen lévő vallási szempontot nem érinti.

A kiajánló szöveg viszont nem állít valótlanságot: a Szolgálólány meséjének világa valóban egy keresztény fundamentalista disztópia. És bár a keresztény fundamentalizmus, mint általában a fundamentalizmus meghatározása nehézkesmint jelenség el lehet róla mondani egyet s mást. Amit pedig el lehet róla mondani, az átfedésben lesz a Szolgálólány meséjével.

Arról, hogy mi számít keresztényüldözésnek és vallásgyalázásnak, egyébként korábban itt írtunk. A sorozatot Margaret Atwood regénye alapján készítették. Egy elképzelt világban játszódik, ahol egy komoly környezeti válság miatt a nők nagy része meddővé vált, és a férfiak is terméketlenné. Alig születnek gyerekek, és erre a társadalmi válságra adott reakcióként keresztény szólamokkal megtámogatott — diktatórikus berendezkedés alakul.

Azt a kérdést, hogy mi a fundamentalizmus, hogy létezik-e egyáltalán, több irányból meg gnc női szív egészségét szolgáló vitaminok közelíteni.

Én itt most a jelenség politikai szempontból érdekes lenyomatait szeretném megvizsgálni, amelyek ebben a sorozatban is körvonalazhatók. Adventi kapaszkodó Budapest — Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet és vigyék a jó hírét!

Ugyancsak az előttünk álló felkészülési időszakra és már a karácsonyra is tekintve ajánlom olvasóink figyelmébe a Luther Kiadó kínálatát: számos értékes kiadvánnyal, közöttük újdonságokkal is találkozhatnak négy kiadói oldalunkon. A Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatóját azután kérdeztük, hogy megjelent a Heti Világgazdaság című lap ez évi összeállítása a száz legjobb magyarországi gimnáziumról, és a budapesti iskola ismét az első lett az egyházi intézmények fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul.

A győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium pedig a legjobb száz közé került a gimnáziumi rangsorban. Kolarovszki Zoltán igazgató családként tekint intézményükre; mint vallja, a legfontosabb, hogy szeretettel tanítsanak és megértéssel neveljenek. Mélyreható, információkban gazdag írásában az öngyilkosságról szól Homoki Pál lelkész, többször is felhívva a figyelmet: ez a végzetes lépés nem megoldás, de arról is ír, hogyan keressünk kapaszkodókat, illetve hogyan figyelhetünk embertársainkra, hogy megelőzzük a tragédiát.

Mindannyian nehéz helyzetben vagyunk a járvány miatt, de sosem szabad elfelejtenünk, hogy van kihez fordulnunk. Koczor Tamás arra fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul a vele készült interjúban, hogy vegyük észre Istent jártunkban-keltünkben.

Ha valaki úgy indítja a napot, hogy »ma figyelek, és észreveszek egy történetet«, akkor az talál. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Horváth Ivánnak az Ómagyar Máriasiralomról szóló, széles kitekintésű tanulmánya ugyancsak hivatkozik Ady életművére, akárcsak Kósa Ferenc a vele készült posztumusz interjúban.

Érdekes adalék, hogy az eredetileg ben készült interjút egy kortárs irodalmi folyóirat e miatt a Kósa által a beszélgetésben idézett — kultúrpolitikailag is aktualizálható — Ady-sor miatt fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul jelentette meg, így láthat napvilágot most a Credo hasábjain.

A dupla lapszám tartalmából érdemes még kiemelni Veress Ferenc művészettörténésznek a Sopron környéki templomi oltárokról és környezetükről írt tanulmányát, Szabó András Péternek a 16— István László, illetve Géher István verseskönyveiről olvashatnak. A cikk az Evangélikus Élet magazin Ajándék tanulmányok — Kötet Fabiny Tamás születésnapjára Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói kara a os Teológia ésnemzet, majd a es Teológia és reformáció című kötet után az idénTeológia és nyilvánosság címmel jelentetett meg tanulmánykötetet — a Luther Kiadó gondozásában.

Az összeállítás Fabiny Tamás teológiai professzor, elnök-püspök előtt tiszteleg hatvanadik születésnapja alkalmából. Terjedelmi okokból itt nincs mód a Teológia és nyilvánosság című tanulmánykötet minden dolgozatára külön kitérni, amint ezt a könyvbemutató alkalmából tehettem, írásom e hiányosságát pedig csak úgy lehet pótolni, hogy ki-ki elolvassa a könyvet.

Navigációs menü

E helyt kísérletet se tennék a tartalmi összefoglalóra, pedig — és legyen ez e rövid könyvismertetés legfontosabb üzenete — minden, az egyházának állapota, teológiai tájékozódása iránt érdeklődő evangélikusnak fontos lenne megismernie, hogy mi is foglalkoztatja azokat, akiknek a keze alól újabb és újabb lelkészgenerációk kerülnek ki.

S bár a kötetet szerkesztő Orosz Gábor Viktor és a bevezető tanulmányt jegyző Béres Tamás nem kerülgetik a politikai közélet aktuális kérdéseit, a tartalomra nem telepszik rá az aktualizálás kényszere. Sokkal inkább az derül ki belőle, hogy a Szentírás elemzése, a teológiai diszciplína tárgya a jelen fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul való átkötés nélkül is aktuális, élő, izgalmas, inspiráló.

Ahogyan Varga Gyöngyi az ószövetségi történeteket vizsgálva a tágas tér fogalmát elemzi, melyben az isteni üzenet egy helyen, Jeruzsálemben koncentrálódik, mi befolyásolja a vérnyomást aztán elterjedjen az egész világon, felsejlik a válasz keresztény életünk alapvető kérdésére: hogyan is válhatunk tanítvánnyá s tehetünk tanítvánnyá minden népet?

Cserháti Márta Jézus nyilvános vitáit vizsgálva a korabeli társadalom reakcióit értelmezi, segítve ezzel az elhangzó példázatok jobb megértését.

A nyelvhasználat azt jelenti a médiában például reklám A nyelv a reklám létrehozását jelenti A befolyásolás nyelvi eszközei a reklámszövegben. A nyelvhasználat azt jelenti a médiában például reklám A nyelv a reklám létrehozását jelenti Fontolgat képi és kifejező eszközök, amelyet a hirdetők reklámszövegekben használnak. Metafora - az egyik tárgy vagy jelenség tulajdonságainak átadása a másikra hasonlóságuk, rejtett összehasonlításuk elve szerint: Napelemes túrák gyűjteménye "INNA TOUR" utazási iroda ; Csillagfény az ajkaidon ajakrúzs Avon.

Az egyetem rektora, Csepregi Zoltán izgalmas filológiai nyomozásba avat be Luther asztali beszélgetései kapcsán, példákkal bizonyítva, hogy még a jóindulatú nyilvánosság is módosíthat az eredetileg elhangzott reformátori mondatok feltételezhető jelentéstartalmán.

Többen is írnak a nyilvános és a titkos, a rejtett dolgok viszonyáról. Akár a meztelen testiség bibliai megjelenése vagy a más vallásokkal való kultúrantropológiai összehasonlítás, akár a lelkigondozói kérdésfelvetés a lelkészi titoktartás megfelelő alkalmazásával kapcsolatban azzal az állítással figyelmeztet, hogy az indiszkrécióktól mételyezett, a szemérmességet egyre inkább mellőzni szándékozó világban mennyire fontos helye van a hallgatásnak.

Magyarul Bábelben - irodalmi antológia :: Művek

Szűcs Kinga a teremtett világ iránti fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul teológiai hátteréről írva gyűjti össze a mai, posztszekulárisnak nevezett társadalmakra vonatkozó elméleteket.

Az egyházakat, hívő embereket körülvevő mai nyilvánosság legfontosabb jellemvonása a közömbösség. Gyakorlati teológusaink, egyházzenészeink értekezéseiben számos olyan elméletről és tapasztalatról olvashatunk, amelyek e közömbösségből zökkentenék ki a nyilvánosságot. Hafenscher Károly nem is kerüli meg a kérdést, vajon versenyképes tud-e lenni a keresztyén, evangélikus liturgia a mai mediális kínálatban.

Többen is kitérnek arra, hogy nem az alkalmazkodás, a belesimulás a megfelelő út a mai nyilvánosság felé. Szabó B. András tételmondata az átpolitizált nyilvánosság kezelésével kapcsolatban egyértelmű: az az igehirdető, aki bármennyire is vállalható politikai tartalmak kapcsán nem képes megragadni az evangéliumból kibontakozó prófétai üzenetet, hibát követ el.

Több tanulmány is szól pedagógiai kérdésekről, amelyeknek a tanulsága az, hogy evangélikus oktatási rendszerünkben érdemes lenne még több energiát fektetnünk a fiatalok evangéliumi megszólításába, a teológia tudományának, a lelkészi hivatás érdekességének fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul.

Pángyánszky Ágnes újra felidézi a bevezető tanulmány dilemmáját: aktivitás vagy marginalizálódás? Vagyis vállaljuk-e a prófétai üzenet kimondásával a folyamatos, olykor konfliktusokkal járó dialógust, vagy befelé fordulunk, elnémulunk? A válasz egyértelmű: elhívásunk az igehirdetésre szól.

A szerkesztõbizottság tagjai: Dr. Nagy Rózsa Cs. C, fõiskolai tanár, fõszerkesztõ Dr.

És csakis ennek hitelességével, teológiai megalapozottságával tudjuk világossá tenni létezésünk értelmét a mai nyilvánosságban. A laikusok számára is szellemi izgalmakban bővelkedő, egyházi életünk megannyi dilemmájára okosan rávilágító kötet méltó ajándék a tudós püspök kerek születésnapjára. Isten éltesse sokáig! A művész az angyali üdvözlettől Jézus megkeresztelkedésén át a keresztre feszítésig, végül a mennyei Jeruzsálemig vezet minket.

Az utolsó vacsora című alkotásán Jézus a nézőnek háttal, kezét áldásra emelve, a tanítványok felé fordul.

FELSŐ MENÜ

A ránézésre könnyen érthető kép azonban számos szimbólumot rejt. Nehéz úgy végigmenni múzeu­mok, nagyobb gyűjtemények terein, hogy ne találkoznánk valamilyen bibliai jelenet ábrázolásával. Közel két évezredes hagyománya van annak, hogy Jézus életét a művészet, azon belül is a festészet eszközeivel bemutassák, értelmezzék. Szemünk előtt felvillanhatnak olyan alkotások, amelyeket hívők és nem hívők egyaránt ismernek. Ez teszi kérdéssé — és sokszor kérdésessé —, hogy lehet-e, kell-e az evangéliumi történeteket folyton újraértelmezni, azokat festményben, szoborban vagy szövegben megalkotni.

Létezik-e olyan új szó — jelen esetben kép —, amely még nem hangzott el, nem jelent meg, nem beszéltek róla?

Account Options

Mielőtt önmagam véleményét e téren megadnám, gyorsan hozzáteszem, hogy ma, amikor bizonyos értelemben a vallásos kortárs művészet újbóli — legalábbis népszerűségét és mennyiségét tekintve — reneszánszát éljük Magyarországon, a kérdés még árnyaltabbá válik. Hiszen számos olyan alkotással találkozhatunk, amelyek inkább óvatosságra inthetnek, mintsem buzdítanának minket.

 • Az APF gátolja a magas vérnyomást
 • Конечно, не исключалось, что он был полностью синтезирован, что вся его личность была задумана художниками и техниками, работавшими с помощью невообразимо сложных инструментов над какой-то вполне ясной им целью.
 • Magas vérnyomás és tachycardia elleni gyógyszerek
 • Magas vérnyomás 3 evőkanál fogyatékosság

A fenti kérdés kapcsán ugyanakkor eszembe jut a Kossuth-díjas textilművész, Polgár Rózsa ars poeticája, aki szakrális műveivel kapcsolatban kifejtette, hogy sohasem az eddig megalkotott vizuális tartalmakat akarta másolni, sokkal inkább arra törekedett, hogy gobelinjeivel a ma nyelvezetén fogalmazza meg a mai hitvallásokat.

Aknay János Jézus életének tizenkét fontos állomását emelte ki és rendezte sorozattá. Olyan alkotásokkal találkozhatunk, amelyek jól tükrözik, hogy a festőművész a fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul nem önmagában elbeszélni kívánja az egyes szentírási történeteket, hanem a mai kor, a kortárs művészet, azon belül is az egyszerre figuratív és konstruktivista, mondhatni aknays művészeti nyelvvel fogalmazza meg. A témáról bővebben olvashatnak az Evangélikus Élet De vajon milyen háttérmunka folyik ezekben az intézményekben, és milyen speciális helyzetben vannak az egyházi gyűjtemények?

fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul pulzusszám csökkentése gyógynövényekkel

Harmati Béla Lászlóval beszélgettünk. Azonban az egyházi gyűjtemények nagyon rosszul vannak ellátva munkatársi gárdából, és nagyon el vannak szigetelve. Az egyházak fő tevékenysége nem a muzeális értékek őrzése, hanem a lelki szolgálat, a misszió meg a diakónia.

Csak mindezek után jönnek a gyűjtemények. Az egyházak a legtöbb, általuk őrzött műtárgyra nem úgy tekintenek, mint műtárgya, hanem mint a liturgiában minden nap használatos tárgyakra. Ebből adódik a sajátossága az egyházi gyűjteményeknek. Mivel fej egészség szív szakember látja el ezt a nagyon fontos feladatot, ezért nem terjed ki az ismeretük minden egyes szakágra a textiltől az oltárképen át a könyvekig, az ötvöstárgyakig.

Ezért láttuk érdemesnek 10 évvel ezelőtt, ha egy összefogás keretében belül — egyéni tagsággal — az egyházi gyűjtemények egy egyesületet alapítanak, ami nem fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul egymás jobb megismerését teszi lehetővé, hanem egyfajta szakmai továbbképzésre is lehetőséget ad.

Úgy érzem, ez a forma egyre inkább létjogosultságot nyer, hiszen a kezdeti 14 fős tagságból mára 56 főre gyarapodtunk. S nem csak határon belül, hanem a történelmi Magyarországról is kérték már tagok felvételüket. Örömteli az is, hogy egy másfajta határt is sikerült átlépnünk: az egyéni tagság arra is lehetőséget nyújt, hogy a világi gyűjteményekben dolgozó szakemberek is bekapcsolódjanak a munkánkba.

fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul lehetséges-e fürdeni magas vérnyomás esetén

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Ajánló: A múlt és a jelen Az Evangélikus Élet legújabb, Éjfélkor tisztán köszönt be.

Tökéletes, amikor megkapjuk, és rendelkezésünkre áll. Újból és újból reméljük, hogy tanultunk valamit a tegnapunkból. Jó példa erre Paul Luthernek, a család harmadik, egyben utolsó fiúgyermekének az élete. Aki arra jár, megtelik gondolattal és elmereng a halhatatlanság fogalmán.

Account Options

Így járt riporterünk fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul. A nyugalmazott evangélikus lelkész megnyilatkozásai gyakran váltanak ki vitákat, de felkészültsége, szakmai tekintélye nem vita tárgya. A viták az interjú után is folytatódnak? AJÁNLÓ: A tervezhetetlen misszió Az Evangélikus Életben három évvel ezelőtt jelentkeztünk utoljára bővebb beszámolóval a felvidéki magyarok között folyó misszióról Átlépett határok — Határtalan misszió a határon túl címmel.

fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul veleszületett betegség egészség szív

Azóta semmi sem úgy történt, folytatódott, ahogy elterveztük. Isten — hála neki — mindent másként gondolt és valósított meg… Lóczy Tibor, a Szlovákiai Evangélikus Missziói Központ vezetője és dr. A Felvidéki Magyar Evangélikus Missziói Központ munkatársai és önkéntesei nevében köszönünk minden lelki, személyi és anyagi segítséget!

Amit az Úr üzen címmel két kötetben jelentek meg Raffay Sándor igehirdetései, amelyek — nagyon kevés kivétellel — a Deák téri templom szószékén hangzottak el.

3. Angol nyelvi lektor: Csatlós Krisztina - PDF Free Download

Az az emberi, ahogyan mondom: gyarló, nehézkes, naiv, korszerű. De hát így tanítottak prédikálni s így volt szoktatva közönségünk. Beszédeim tehát fotográfiák a korról, a kor ízléséről, a magam gyarlóságairól. Régente az volt lelkésznek, mint igehirdetőnek a legfőbb törekvése, hogy beszéde biblikus legyen, és ezzel építsen és tanítson.

Most a lelkészek fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul része inkább arra törekszik, hogy beszéde változatos és tetszetős legyen. Azelőtt az igehirdető semmi mást nem akart, csak tolmácsolni azt, amit az Isten üzen.

Most ellenben a legtöbb igehirdető arra törekszik, hogy emberi tudásának és ismereteinek sokféleségével, stílusának ragyogásával és változatosságával gyönyörködtesse önmagát és az embereket. A csodálatos hangú színésznőt evangélikus kötődéséről, későn jött anyaságáról és a színészi szakma nehézségeiről is kérdeztük. Miért tartja fontosnak az ottani szereplést?

Román Kata irodalmi szerkesztő hívott rádiójátékokba szerepelni, mesét mondani. Miután megcsappant a Magyar Rádióban az irodalmi, színházi munka, Kata fontosnak tartotta, hogy felerősítse a rádiós irodalmi életet. Kaszás Attila is dolgozott a Katolikus Rádióban, a halála után itt készítettük el önkéntes alapon, összefogásból azt a gyermekeknek szóló CD-t, amelynek teljes bevétele Attila családjának támogatására ment. Ezután még erősebb kapcsolat alakult ki közöttünk, emberileg és szakmailag is.

Ki hogyan indítja a méhcsaládokat tavasszal? MéhÉsz Podcast

Ha ők hívnak, akkor én megyek! Egyébként is azt gondolom, hogy miután ez a szakmám, ezzel tudok segíteni. Vállaltam már karácsonyi műsort női börtönben is, ahol valóban azt éreztem, hogy ugyanannyit kapok, mint amennyit adok, de egyházi felkéréseknek is igyekszem eleget tenni.

 1. Magas vérnyomás 1 2 fokos kezelés
 2. Представители едва ли не всех без исключения цивилизаций, которые только существовали на Земле с времен Начала, нашли бы эту обстановку совершенно обычной, но для Олвина и Хедрона это было окном в совершенно иной мир.
 3. Fehér Elephánt - Kulturális Ajánló Portál
 4. Fehér Elephánt - Kulturális Ajánló Portál
 5. Oldaltérkép - elelmiszeriparigep.hu | zenei-kulturális portál
 6. Index:Angol/a – Wikiszótár

Nem tudja meggyógyítani a gyerekeket, helyette inkább a lelkükkel törődik. A siker az, ha csak néhány percre is, de átsegíti a kicsiket azon a bajon, amellyel éppen viaskodnak. Hosszú és tekervényes út vezetett el addig, amíg április 4-én kora délután dr.

(PDF) KOINÓNIA - | Koinónia Bokor - elelmiszeriparigep.hu

Bohóc megkezdhette első szolgálatát a gyermekek között — mondja Gregersen-Labossa György, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség lelkésze, egyházunk diakóniai fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul elnöke.

A süketség magas vérnyomás Weöres Sándor Színház színművésze, Vass Szilárd már másfél évtizede gyakorló, kiképzett és minősített bohócdoktor, ám amikor a vasi megyeszékhelyre szerződött, fel kellett hagynia a pesti bohóckodással.

Hiába próbálta az őt korábban foglalkoztató alapítványt Szombathelyre csalogatni, ezért úgy döntött, hogy maga hozza létre a helyi bohócdoktor-társulatot. Ez az ötlete vezette el őt a helyi gyülekezethez s persze annak lelkészéhez. Vass Szilárd egyébként patinás evangélikus család sarja, felmenői között találjuk Martos Ödön egykori sárvári lelkészt.

A szombathelyi bohócdoktorok működését a helyi egyházközség Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítványának támogatása teszi lehetővé.

A diakóniai munka anyagi feltételeit jelentős részben megalapozó civilszervezet szerteágazó munkát végez Szombathelyen, egyebek mellett kilencven idős emberről gondoskodik az egyházunk által üzemeltetett otthonban, de biztos és szeretettel teljes életre talált náluk ötvenkilenc, súlyos fogyatékossággal élő ember is. Ebbe a munkába kézenfekvően illeszkedett a múlt nyáron megfogalmazódott ötlet: valahogyan enyhíteni kellene a helyi kórházban betegeskedő, lábadozó gyermekek szenvedését, és erre a bohócdoktorok alkalmazása látszott az egyik legjobb gyógyírnak — tudom meg Gregersen-Labossa Györgytől.

Lehel László elnök-igazgatót a kezdetekről, a segítségnyújtás nemzetközi és hazai lehetőségeiről, az érdekérvényesítésről, jövőbeni tervekről, valamint a szervezet filozófiájáról kérdeztük. Jelenleg népvándorlással fülbemászó szívegészségügyi szlogenek angolul szemben, és ezt a kérdést nem szabad csupán érzelmi alapon megközelíteni.

Max Weber érzelmi és értelmi etikáról beszél. Azt gondolom, hogy nekünk a menekültválságot az értelmi etika oldaláról kell kezelni. Nagyon sok olyan országban dolgoztunk már, ahonnan most áradnak Európa felé a menekültek. Pontosan tudjuk, hogy nifedipin magas vérnyomás esetén ott a feltételek, és azt is tudjuk, hogy nem az üldöztetés a problémájuk.

Nincs mindenhol üldöztetés. Viszont rengetegen élnek iszonyatos szegénységben.

Sardar Tagirovsky eddig sem fukarkodott bődületes meglepetéseivel, de a hat- órás Csehov és a disztingváltabban igen eredeti Úrhatnám polgár -hoz képest is több nagyságrendnyi ugrás. Ilyen még nem volt, - reméljük, még lesz!!! Az emlékezetes gyergyószentmiklósi Figaro -hoz hasonlóan itt is Rossini kezd, ám most a teljes nyitányt végig hallgatjuk, miközben a személyi titkárrá vedlett furfangos borbély rugany-gipszbe teszi a lábát, úgy sántikál be Dobre-Kóthay Judit két futószőnyegből, fénykapukból álló, a végtelen háttérbe nyúló, racionálisan geometrikus díszletébe, mi- közben titkos zugolyokból vészjóslóan ketyegnek az őrült nap másodpercei.